NOXOL-400

/NOXOL-400
NOXOL-400 2018-01-31T12:41:33+00:00

NOXOL-400 je chemická látka na ochranu kovů, která působí tím, že na vyčištěných plochách vytváří velmi tenkou organickou vrstvu, čímž významně zpomaluje následnou oxidaci kovového substrátu.

Způsob účinku je dosažen v důsledku polární skupiny produktu, která má afinitu k polární skupině kovového povrchu, zatímco alkylová skupina chrání povrch.

Výrobek se používá v procesu před operačním čištěním.