O nás

/O nás
O nás 2018-02-28T13:41:49+00:00

Váš partner v obchodu a výrobě

Společnost AV EKO-COLOR s.r.o. byla založena v r.1997 a od té doby se zaměřuje na vývoj a výrobu chemických výrobků.

  • Výroba a obchod – Úzce spolupracujeme s výrobcem vodního skla ZACHEM RUDNIKI a s výrobcem speciálních chemických přípravků EURO CORPEX Ltd. Anglie

  • Vývoj – V oblasti vývoje těsně spolupracujeme s Univerzitou Pardubice a VŠCHT Praha

Naše činnost

Činnost byla zahájena v oblasti silikátů – vodním sklem sodným a draselným počínaje, přes koloidní a srážené oxidy křemičité až po výrobu speciálních pojiv na bázi silikátů. Na tuto oblast velice brzo navázala výroba antikorozních pigmentů.

Velkou činnost společnost vyvíjí v oblasti zpracování vedlejších doprovodných materiálů, které vznikají v různých technologických procesech.Jedná se o zpracování těchto doprovodných materiálů tak, aby tyto bylo možno použít zpět do výroby – jedná se především o zpracování prachu, podsítných frakcí apod. Konečný návrh řešení zahrnuje nejen technologii zpracování, ale rovněž vývoj a dodávky pojivového systému. V současné době můžeme rovněž nabídnout v souladu s požadavkem zákazníka určité technologické operace – balení, homogenizaci materiálů, sušení , zahušťování roztoků.

Novou náplní společnosti je oblast čištění – jak dodávky potřebných produktů pro čištění, tak i poradenství.