NOXOL-550

/NOXOL-550
NOXOL-550 2018-01-31T12:42:13+00:00

NOXOL-550 poskytuje rychlou a účinnou metodu při odstraňování a rozpouštění uhličitanu vápenatého a hydroxidu hořečnatého.

Produkt má jedinečnou schopnost dvojího působení tím, že na rozdíl od jiných čistících prostředků působí a odstraňuje jak aniontové, tak i kationické části zátěže.

Příklad

Odstranění mořské vody a mikroorganismů pomocí NOXOL-550.

Před

Po