Pevné křemičitany

/Pevné křemičitany
Pevné křemičitany 2018-02-15T09:46:42+00:00

Koncentrace roztoků vodních skel komerčně prodávaných je determinována maximální rozumnou viskositou vhodnou pro manipulaci. Když se roztoky s vyšším modulem odpařují, viskozita se zvyšuje k bodu, kde se vytvoří pevný roztok nebo dojde ke krystalizaci. Tyto vysušené křemičitanové roztoky neboli hydratované křemičitany obsahují asi 18 až 20 hmot.% vody.

Hydratované alkalické křemičitany dělíme na krystalické produkty získané krystalizací (granulovaný metakřemičitan sodný, pětivodý) a amorfní produkty vyrobené sušením na sušárně (sušené vodní sklo sodné).

sušené vodní sklo sodné

Další velkou skupinou křemičitanů jsou srážené oxidy křemičité: v naší nabídce je TL SILICA VP4

TL SILICA VP4