Tekuté křemičitany

/Tekuté křemičitany
Tekuté křemičitany 2018-02-15T09:45:44+00:00

U rozpustných silikátů se nejedná o stechiometricky definované chemické sloučeniny, které mají daný chemický vzorec a molekulovou hmotnost. Jedná se o kombinace různých poměrů mezi oxidem alkalického kovu a oxidem křemíku.

Rozpustné komerční křemičitany mají obecný vzorec: Me2O . m SiO2 . n H2O

Kde Me je alkalický kov, m je počet molů oxidu křemičitého vztahující se k 1 molu Me2O, n je počet molů vody. m se nazývá buď molární poměr nebo modul křemičitanu.V průmyslu a obchodě je obecně zažitá praxe udávat molární poměr, který se vypočte z hmotnostního poměru složek (hmotn.% SiO2 / hm.% Me2O ) vynásobením koeficientem, který činí pro:

  • křemičitan sodný: 1,032
  • křemičitan draselný: 1,566

Nejběžnější rozpustný je křemičitan sodný ( 90 – 95 % produkce z celkového vyráběného množství rozpustných křemičitanů). Dle požadavku zákazníka je možno od určitého limitního množství vyrobit i kvalitu odlišnou od udaného přehledu.

přehled vodního skla sodného

Draselné vodní sklo se vyrábí téměř shodným technologickým postupem jako sodné vodní sklo. Dle požadavku zákazníka je možno od určitého limitního množství vyrobit i kvalitu odlišnou od udaného přehledu.

přehled draselného vodního skla